VMware Workstation install VMware Tools

VMware Workstation新建虚拟机上安装VMware Tools,以提供Windows和VMware Workstation中虚拟机之间的文件的复制共享。

1. 在如下的菜单中选择“重新安装VMware Tools”。

image

2. 此时VMware Tools的安装盘将会挂载到/media/yitian/VMware Tools目录下:

yitian@ubuntu:~$ cd /media/yitian/
yitian@ubuntu:/media/yitian$ ll
total 10
drwxr-x—+ 3 root   root   4096 Feb 10 18:47 ./
drwxr-xr-x  4 root   root   4096 Feb 10 18:47 ../
dr-xr-xr-x  2 yitian yitian 2048 Mar 17  2017 VMware Tools/

yitian@ubuntu:/media/yitian$ cd VMware\ Tools/


yitian@ubuntu:/media/yitian/VMware Tools$ ll

total 56383
dr-xr-xr-x  2 yitian yitian     2048 Mar 17  2017 ./
drwxr-x—+ 3 root   root       4096 Feb 10 18:47 ../
-r-xr-xr-x  1 yitian yitian     1975 Mar 17  2017 manifest.txt*
-r-xr-xr-x  1 yitian yitian     2287 Mar 17  2017 run_upgrader.sh*
-r–r–r–  1 yitian yitian 56072885 Mar 17  2017 VMwareTools-10.1.6-5214329.tar.gz
-r-xr-xr-x  1 yitian yitian   802620 Mar 17  2017 vmware-tools-upgrader-32*
-r-xr-xr-x  1 yitian yitian   848816 Mar 17  2017 vmware-tools-upgrader-64*

3. 将在目录下的VMwareTools-10.1.6-5214329.tar.gz文件复制到另外的目录下(这里为:/home/yitian/vmwaretools),进行解压:

yitian@ubuntu:/media/yitian/VMware Tools$ mkdir /home/yitian/vmwaretools

yitian@ubuntu:/media/yitian/VMware Tools$ cp VMwareTools-10.1.6-5214329.tar.gz /home/yitian/vmwaretools/
yitian@ubuntu:/media/yitian/VMware Tools$ cd /home/yitian/vmwaretools/
yitian@ubuntu:~/vmwaretools$ ll

total 54768
drwxrwxr-x  2 yitian yitian     4096 Feb 10 19:19 ./
drwxr-xr-x 17 yitian yitian     4096 Feb 10 19:19 ../
-r–r–r–  1 yitian yitian 56072885 Feb 10 19:19 VMwareTools-10.1.6-5214329.tar.gz

yitian@ubuntu:~/vmwaretools$ tar -zxvf VMwareTools-10.1.6-5214329.tar.gz

yitian@ubuntu:~/vmwaretools$ ll
total 54772
drwxrwxr-x  3 yitian yitian     4096 Feb 10 19:19 ./
drwxr-xr-x 17 yitian yitian     4096 Feb 10 19:19 ../
-r–r–r–  1 yitian yitian 56072885 Feb 10 19:19 VMwareTools-10.1.6-5214329.tar.gz
drwxr-xr-x  9 yitian yitian     4096 Mar 17  2017 vmware-tools-distrib/

4. 进入解压后的目录vmware-tools-distrib/下,执行如下命令进行安装:

yitian@ubuntu:~/vmwaretools$ cd vmware-tools-distrib/
yitian@ubuntu:~/vmwaretools/vmware-tools-distrib$ ll
total 400
drwxr-xr-x  9 yitian yitian   4096 Mar 17  2017 ./
drwxrwxr-x  3 yitian yitian   4096 Feb 10 19:19 ../
drwxr-xr-x  2 yitian yitian   4096 Mar 17  2017 bin/
drwxr-xr-x  5 yitian yitian   4096 Mar 17  2017 caf/
drwxr-xr-x  2 yitian yitian   4096 Mar 17  2017 doc/
drwxr-xr-x  5 yitian yitian   4096 Mar 17  2017 etc/
-rw-r–r–  1 yitian yitian 149442 Mar 17  2017 FILES
-rw-r–r–  1 yitian yitian   2538 Mar 17  2017 INSTALL
drwxr-xr-x  2 yitian yitian   4096 Mar 17  2017 installer/
drwxr-xr-x 15 yitian yitian   4096 Mar 17  2017 lib/
drwxr-xr-x  3 yitian yitian   4096 Mar 17  2017 vgauth/
-rwxr-xr-x  1 yitian yitian 216748 Mar 17  2017 vmware-install.pl*

yitian@ubuntu:~/vmwaretools/vmware-tools-distrib$ sudo ./vmware-install.pl

[sudo] password for yitian:

5. 待安装完成,即可。